Caravanmover mee verzekerd op de caravanverzekering

De caravanmover is bij de meeste verzekeraars mee te verzekeren op de verzekering voor de caravan, mits de waarde van de mover in het verzekerd bedrag is opgenomen.

Verzekering van de caravanmover
Schade aan een caravanmover is standaard niet meeverzekerd op een caravanverzekering. Op de meeste caravanverzekeringen is de caravan mover wel mee te verzekeren. De waarde van de caravanmover dient dan apart verzekerd te worden op de caravanverzekering of de waarde van de caravanmover dient als aparte dekking op de caravanverzekering meeverzekerd te worden. Zie de polisvoorwaarden voor de exacte dekking.

Waar is de caravanmover voor verzekerd?
Ook dit is afhankelijk van uw verzekeraar. In de polisvoorwaarden staat opgenomen waar uw caravanmover voor verzekerd is. Meestal is dit voor brand, ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding, diefstal en bij een schade aan de caravan waarbij ook de mover beschadigd is geraakt.

Aansprakelijkheidsschade met de caravan mover
Als de caravan is losgekoppeld van uw auto en de caravan met de mover verzet wordt en u veroorzaakt met uw caravan een schade bij iemand anders, dan is dit verzekerd op uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Als u een caravanverzekering heeft, dan dekt de caravanverzekering deze aansprakelijkheidsschade meestal ook.

Overzicht verzekering caravanmover op caravanverzekeringen

Verzekeraar Dekking caravanmover Polisvoorwaarden Artikel
Europeesche De toevoegingen aan de standaard uitvoering, zoals reservewiel, caravanmover, gasflessen, antenne, fietsenrek, satellietschotels, zonnepanelen en dergelijke horen ook bij de inboedel. Caravan 380-21 01-12 7. Begrippenlijst
Generali Accessoires: alle niet tot de standaarduitrusting behorende specifiek aan de caravan toegevoegde attributen. De verzekering dekt schade aan of verlies van de caravan en, voorzover medeverzekerd, de aanbouw, voortent en accessoires... (723) A60.647-06/07 Artikel 1 en 9
Goudse Onder inboedel wordt verstaan: tot uw particuliere huishouding horende zaken, die zich in de caravan bevinden. De toevoegingen aan de standaard uitvoering, zoals reservewiel, leveler, gasflessen, antenne, fietsenrek, satellietschotels, zonnepanelen en dergelijke horen ook bij de inboedel. Standaard en zonder meerpremie is inboedel verzekerd tot maximaal € 2.500. Caravan Aanvullende voorwaarden 1.0 Bijlage: Begrippenlijst
London Tot de uitrusting wordt gerekend: 3. stormankers, fietsdragers en dergelijke accessoires. (Mover wordt niet specifiek benoemd). Indien uit het polisblad blijkt dat de caravan is verzekerd op basis van de uitgebreide dekking is verzekerd schade aan of verlies van de caravan, inventaris en uitrusting door een gebeurtenis. CARN11, Caravan Artikel 1.2
Unigarant Een caravanmover, airco, levelersysteem en zonnepanelen zijn mits opgegeven meeverzekerd. CRV UGB CRP03 (03-08) Artikel 24, lid 5

Meer informatie over caravanverzekeringen