Premiebetaling caravanverzekering

Premiebetaling Caravanverzekering
Bij de berekening van de premie betaalt u zelf of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar wenst te betalen. Bij het afsluiten van een caravanverzekering betaald u meestal eenmalig een bedrag voor poliskosten. Per premiebetaling worden € 0,97 aan incassokosten in rekening gebracht.

Te late betaling van de premie
Als u de premie voor de caravanverzekering niet binnen 14 dagen na de premievervaldatum heeft betaald, dan heeft u geen dekking meer op uw caravanverzekering. De dekking wordt 24 uur na het alsnog betalen van de premie hersteld. U blijft verplicht de niet-betaalde premie te betalen.

Teruggave premie bij beëindiging
Als u of de verzekeraar de caravanverzekering beëindigd, dan wordt de premie naar redelijkheid en afhankelijk van hoe lang het verzekeringsjaar nog duurt op het moment van beëindigen verminderd en aan u terug betaald.

Meer informatie over caravanverzekeringen