Aansprakelijkheid voor je caravan

Als je een caravan hebt of hebt gekocht wordt je eigenaar van de caravan. Als eigenaar van een caravan loop je een aantal risico's. Eén van de risico's is met je caravan schade aan iemand anders veroorzaken. Alle caravanverzekeringen hebben standaard een dekking voor het aansprakelijkheidsrisico. Als je aansprakelijk bent voor een schade dan is dit (secundair) gedekt op je caravanverzekering.

Aansprakelijkheid schade veroorzaakt met een caravan

Als je caravan aan de auto vast zit dan is de aansprakelijkheid van de caravan verzekerd op de verzekering van je auto. Als de tourcaravan niet aan de auto is gekoppeld en je veroorzaakt met de caravan een schade bij iemand anders, dan is dit meestal verzekerd op je particuliere aansprakelijkheidsverzekering. De schade aan de eigen caravan is dan overigens niet verzekerd. De caravanverzekering heeft vervolgens ook nog een dekking voor aasnprakelijkheid. Deze aansprakelijkheidsdekking geldt alleen als je niet verzekerd bent via de autoverzekering of de particulere  aansprakelijkheidsverzekering.

Verhalen van je schade

Als iemand anders schade aan je eigen caravan veroorzaakt is het terughalen van deze schade niet standaard verzekerd op je caravanverzekering. Dit kan verzekerd zijn via een particuliere rechtsbijstandsverzekering. Als je geen rechtsbijstandsverzekeringen hebt of als de veroorzaker onbekend is of als je de schade zelf hebt veroorzaakt dan is een schade aan je caravan niet verzekerd. Dan is de caravanverzekering van extra groot belang.

Verhuur van de caravan

Een caravanverzekering is bedoeld voor als je de caravan zelf gebruikt. Verhuur van de caravan valt daarom standaard niet onder de dekking. Als je de caravan toch particulier aan vrienden of anderen gaat verhuren, dan is dit meestal mogelijk door een aanvullende dekking af te sluiten. Voor zakelijk gebruik of permanente bewoning moet je overigens speciaal toestemming aan de verzekeraar vragen.

Wat valt er nog meer onder de aansprakelijkheidsdekking van de caravanverzekering?

In bijna alle polisvoorwaarden van caravanverzekeringen zijn ook de volgende zaken standaard meeverzekerd:

  • Noodzakelijk kosten - Voor berging, bewaking, stalling, opruiming
  • Vervoer - Voor de caravan en inboedel naar het herstelbedrijf of naar Nederland
  • Opnieuw plaatsen - Kosten voor opnieuw plaatsen en aansluiten van de beschadigde caravan
  • Averij grosse - Bij vervoer per schip, bijdrage in de kosten als het schip in de problemen komt
  • Invoerrechten - Voor vervoer van de (beschadigde) caravan terug naar Nederland
  • Voorkoming van schade - Kosten om een dreigende gedekte schade te voorkomen
  • Hulpverlening - Ondersteuning bij diefstal of beschadiging
  • Vervangend vakantieverblijf - Vaak ook verzekerd nadat u schade aan uw caravan heeft

Neem in geval van schade altijd eerst contact op met de alarmcentrale. Controleer de polisvoorwaarden of deze dekkingen van toepassing zijn of niet. 

Dekking op de autoverzekering of caravanverzekering?

Als je aansprakelijk bent voor een schade die je met je caravan veroorzaakt moet je de schade vergoeden. Als de caravan op het moment van de schade aan je auto is gekoppeld, dan valt dit meestal onder de dekking van de autoverzekering. Om aan te tonen dat je caravan ook is verzekerd op je autoverzekering kun je bij de verzekeraar van je autoverzekering een aparte groene kaart voor je caravan aanvragen. De autoverzekering biedt uiteraard geen dekking voor schade aan je eigen caravan. Daar heb je een caravanverzekering voor nodig.

Dekking op je particuliere aansprakelijkheidsverzekering of op je caravanverzekering?

Als je bij iemand anders schade veroorzaakt met je caravan dan moet je deze schade vergoeden. Als de caravan niet aan de auto is gekoppeld, dan valt dit meestal onder de dekking van je particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Als de schade niet vergoed wordt door je particuliere aansprakelijkheidsverzekering, dan biedt de caravanverzekering dekking.

Dekking op je reisverzekering of op je caravanverzekering?

Een reisverzekering biedt geen dekking voor schade aan je eigen caravan. In de meeste reisverzekeringen is vaak hulp in geval van een ongeval met je caravan wel verzekerd, maar dat is dan alleen hulp en dienstverlenging. Een schade aan je caravan is dus niet verzekerd op een reisverzekering. Als je met de caravan op vakantie gaat, dan is het verstandig om een reisverzekering en een caravanverzekering af te sluiten.

Veel gestelde vragen (FAQ) over de dekking voor aansprakelijkheid

Ja, bij de meeste verzekeraars wel. Je kunt een aanvullende dekking afsluiten voor hagelschade. Als je caravan een gecertificeerd hagelbestendig dak heeft, dan krijg je meestal een flinke korting op de premie.

Het eigen risico is dat deel van de schade dat de verzekeraar niet vergoedt. Dit is dus het bedrag dat je, in geval van schade, zelf moet betalen. Verzekeraars hanteren meestal een standaard eigen risico van bijvoorbeeld € 150,-. Vervolgens is dit eigen risico soms af te kopen, zodat je geen eigen risico hebt in geval van schade. Hierdoor wordt je premie uiteraard iets hoger. Ook is het vaak mogelijk om vrijwillig hoger eigen risico af te spreken. Hierdoor wordt je premie lager.

Nee, meestal is de caravan in Europa verzekerd. Ook moet je in de polisvoorwaarden goed kijken welke landen hier wel en welke landen hier niet onder vallen.

Caravanverzekeringen vergelijken

Klik hier voor een onafhankelijke vergelijking voor caravanverzekeringen. Bereken online de premie voor je caravanverzekering en sluit direct online af. Je caravanverzekering simpel zelf regelen via onze beveiligde PolisMap en PolisMap App

Premie caravanverzekering berekenen >>

Meer informatie over caravanverzekeringen