Spring naar hoofd-inhoud

Voordelen van CaravanVerzekeringen.nl

Het voordeel van CaravanVerzekeringen.nl is dat je hier de goedkoopste caravanverzekering vind. Je kunt namelijk een uitgebreide vergelijking maken en de caravanverzekering direct online afsluiten. Een ander voordeel is dat CaravanVerzekeringen.nl volledig onafhankelijk is en een professioneel online assurantiekantoor is. Tot slot is het voordeel dat je alles snel en simpel online zelf kunt regelen.

 • Goedkoopste : Door de uitgebreide vergelijking, hoge premiekortingen en jaarlijkse check
 • Professioneel : Wij hebben alle vergunningen en zijn aangesloten bij branchevereniging Adfiz
 • Onafhankelijk : Geen binding, geen belangen en gelijke premiekortingen caravanverzekeringen
 • Service : Online klantenportaal, verzekeringsapps voor iOs en Android en alles zelf online regelen

Goedkoopste caravanverzekering met de laagste premie en hoge korting

Op deze website vind je de goedkoopste caravanverzekering door een groot aantal caravanverzekeringen te vergelijken. Je kunt de gunstigste verzekering vervolgens direct online aanvragen. Omdat je de verzekering zelf online aanvraagt ontvang je van ons een hoge korting op je premie.

Door meerdere caravanverzekeringen te vergelijken kun je de laagste premies vergelijken. Vervolgens kun je online direct de goedkope caravanverzekering afsluiten. Door de vaak grote premieverschillen tussen de verschillende verzekeraars en hun caravanverzekeringen kun je door de vergelijking al veel besparen op de premie je caravanverzekering.

In de vergelijking voor caravanverzekeringen hebben wij voor alle caravanverzekeringen automatisch een hoge korting ingebouwd. Deze premiekorting is al opgenomen in de berekende premies. Je ontvangt deze korting omdat je zelf de vergelijking maakt en zelf de aanvraag voor de caravanverzekering aanvraagt. Dit bespaart ons werk en levert jou daarom een interessante korting op je premie op.

Volledig onafhankelijk online assurantiekantoor

CaravanVerzekeringen.nl is volledig onafhankelijk, omdat wij geen onderdeel zijn van een verzekeraar of van een bank. Wij hebben ook geen productieafspraken met aanbieders. Verder hebben wij geen enkel financieel belang bij een bank of verzekeraar. Tot slot is onze vergelijking volledig onafhankelijk en objectief.

CaravanVerzekeringen.nl heeft de code onafhankelijk advies van branchevereniging Adfiz ondertekend, waardoor je zeker weet dat wij volledig onafhankelijk zijn en blijven. Dit geeft je dus de zekerheid dat wij een eerlijke vergelijking van de premies maken.

Code onafhankelijk advies Adfiz

In de code onafhankelijk advies van branchevereniging Adfiz hebben wij het volgende afgesproken:

 1. Het is leden niet toegestaan om voor één of meer financiële producten of diensten exclusiviteitafspraken te hebben met één aanbieder.
 2. Het is leden niet toegestaan om (contractuele) afspraken te hebben met één of meer aanbieders terzake van (minimum) omzet of minimum aantallen, of anderszins (minimum) productieverplichtingen met aanbieders te hebben.
 3. Leden voorkomen dat zij in een positie komen te verkeren waarin zij afhankelijk zijn van één of meer aanbieders en waardoor zij op grond van die afhankelijke positie gedwongen zijn om producten van de aanbieder waarvan zij afhankelijk zijn aan te bevelen of te bemiddelen.
 4. Leden zullen in hun communicatie met hun cliënt duidelijk maken dat zij deze code onderschrijven.
 5. Leden dienen periodiek, voor het eerst bij de aanvang van het lidmaatschap en vervolgens volgens een nader vast te stellen periodiciteit van minimaal één maal per twee jaar, een door het bestuur opgestelde verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat zij aan het onder 1 tot en met 4 bepaalde voldoen.
 6. Een lid is verplicht onverwijld en uit eigen beweging melding te doen aan het bestuur indien niet meer voldaan wordt aan het onder 1 tot en met 4 bepaalde.
 7. Een lid is verplicht op eerste verzoek van het bestuur – indien daartoe naar de mening van het bestuur gerede aanleiding bestaat – alle informatie te verschaffen die voor het bestuur noodzakelijk is om te beoordelen of wordt voldaan aan het onder 1 tot en met 4 bepaalde, e.e.a. in overeenstemming met de hierover in de statuten van de vereniging opgenomen verplichtingen.

Professioneel online assurantiekantoor

CaravanVerzekeringen.nl is een professioneel online assurantiekantoor voor caravanverzekeringen. Wij beschikken over de vereiste Wft-vergunningen van de toezichthouder AFM, wij zijn lid van branchevereniging Adfiz, wij zijn aangesloten bij klachteninstituut KifiD en wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een cyberverzekering.

Vergunningen AFM

Om te mogen bemiddelen in schadeverzekeringen, zoals caravanverzekeringen, zijn wij verplicht om een Wft-vergunning te hebben. Als professionele aanbieder van caravanverzekeringen beschikken wij over alle benodigde Wft-vergunningen van de toezichthouder AFM.

Branchevereniging Adfiz

Als professioneel bedrijf zijn wij aangesloten bij de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs, Adfiz. Voor meer informatie over de branchevereniging Adfiz kun je terecht op de website www.adfiz.nl.

Klachteninstituut KiFiD

Uiteraard doen wij er alles aan om tevreden klanten te hebben en te houden. Voor vragen en klachten kun je altijd contact met ons opnemen. Als wij de klacht naar jou mening niet naar tevredenheid hebben opgelost, dan kun je een klacht indienen bij klachteninstituut KifiD.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Uiteraard zullen wij altijd voorkomen om een klacht te krijgen, laat staan om aansprakelijk gesteld te worden. Mocht het onverhoopt toch zover komen dan hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waardoor je extra zekerheid hebt dat een eventuele claim ook betaald kan worden.

Cyber- en dataverzekering

Doordat wij voornamelijk online werken hebben wij veel aandacht voor een goede beveiliging van onze website, van ons netwerk en van de klantgegevens. Wij doen er alles aan om de veiligheid goed te regelen en problemen te voorkomen. Als het onverhoopt toch mis zou gaan, dan kunnen wij gebruik maken van de professionele hulp via onze cyber- en dataverzekering om eventuele problemen zo snel en professioneel mogelijk op te lossen. Meer informatie over onze beveiliging.

Online klantenservice

Onze klantenservice voor caravanverzekeringen hebben wij zo veel mogelijk online voor je gedigitaliseerd via ons PolisMap klantenportaal en onze Apps. Hierdoor kun je nagenoeg alles direct zelf online regelen, kunnen wij jouw verzoeken snel verwerken en heb je altijd en overal inzage in je gegevens en verzekeringen.